Ervaringen

Renée

“Door het traject: inzicht in jouw relaties. Heb ik meer contact gekregen met mijn half broer. Ik weet nu dat nee zeggen “oké” is, dat geeft mij rust. Floor geeft tijdens het coachen een duidelijke en uitgebreide uitleg en geeft tussen de onderwerpen door nadenktijd.”

.

Cliënten van Kwintes + begeleider

“Donderdag 1 juli 2021 hadden wij bij Kwintes een leerzame bijeenkomst gevolgd, gegeven door Floor Schmeets van Insight Aut.
Meer rust en minder stress bij autisme in spelvorm, waarbij de aanwezige deelnemers (groepje mensen met autisme) zelf tot inzichten kwamen in hun stress signalen, oorzaken en hoe hiermee om te gaan.
Floor heeft de bijeenkomst goed begeleid en door de juiste vragen te stellen kon iedereen nadenken over oplossingen.”

HR-team van AWVN

“Vandaag deden we met collega Floor Schmeets een pilot van de workshop die ze in haar coachingspraktijk Insight aut aanbiedt. We voerden een mooie dialoog over verbinding waardering en gedrag. Dankjewel Floor voor de rustige en flexibele begeleiding! Fijn dat je je aanpak aanpastte aan wat nodig was en ruimte liet voor onverwachte en bijzondere momenten. Fijn om met collega’s van HR-team AWVN dit spel te spelen.”

Jacqueline van Leeuwen

“Floor heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een sterke en zelfstandige vrouw met veel ervaringskennis over autisme. Als geen ander weet zij wat autisme met zich mee kan brengen.
De hindernissen in het dagelijks leven, door de wereld om je heen, veroorzaakt soms moeilijke situaties. Maar Floor heeft mij laten inzien dat je met deze hindernissen kan leren omgaan en dat je er het beste uit kunt halen. Als je begrijpt wie jij bent en waar je autisme zit, kun je hier je eigen weg in vinden. Kijk naar je eigen sterke kanten en los problemen onderweg op.

Door deze eigenschappen is Floor goed in staat gebleken om de ervaringen vanuit haarzelf over te brengen op een ander. Ik heb met Floor mogen samenwerken in voorlichtingstrajecten vanuit Kwintes. Ouderavonden waarbij Floor ondersteuning en uitleg kon bieden.Ouders gaven aan dat ze deze input zeer prettig hebben gevonden.

Recent zijn daar ook een aantal individuele trajecten bijgekomen, mede als onderdeel van haar opleiding. Collega’s ervaren het als een prettige samenwerking. De lesmappen die Floor hierbij gebruikt zijn concreet en helpen de ander goed op weg naar meer inzicht in zichzelf. En door dat inzicht kan er meer rust ontstaan.

Floor is een waardige collega die aan het begin staat van een prachtige uitdaging in het ondersteunen van mensen met autisme vanuit eigen ervaring.”

Marjolein Otter

“Vanaf 2014 heeft Floor bij AWVN bij mij op de afdeling gewerkt als medewerker Crediteuren. In die tijd heb ik Floor zich zien ontwikkelen tot een jonge vrouw die goed omgaat met haar autisme. Floor heeft zichzelf en haar gedrag goed in beeld, en ook wat haar niet of juist wel helpt als ze stress heeft. Deze inzichten kan ze goed uitleggen aan mensen zonder autisme. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze vanuit haar eigen ervaringen en de inzichten die ze heeft ook andere mensen met autisme kan helpen.”

Selma Oskam

“In oktober 2021 speelde ik samen met aantal collega’s het spel ‘van stress naar rust’, Floor faciliteerde dit. Haar opmerking dat ‘je structuur ook kunt zien als iets dat rust geeft’ was voor mij aanzet tot omdenken. Ik realiseerde me dat ik door het hybride werken mijn weekritme kwijt was en dat ik opnieuw een structuur van on- en offline werken en het combineren van werk- en prive, moest gaan vormgeven. Nog belangrijker was het inzicht hoeveel baat ik heb bij – een beetje- structuur, ondanks mij voorkeursstijl van improvisatie en flexibiliteit. Deze reflecties door het spel en de begeleiding van Floor waren voor mij de aanzet daar actie op te ondernemen. De dag daarop heb ik mijn agenda opnieuw gestructureerd met on- en offline dagen, met wandelbreaks en vrije ruimte. “

Sanne Dierick

“Ik heb Floor vier jaar geleden leren kennen binnen het project ExpEx, als één van de vrijwilligers van KernKracht.

Ze heeft zich enorm ontwikkeld, iets waar ik erg veel bewondering voor heb. Haar ervaring met autisme heeft ze als ervaringsdeskundige ingezet, door voorlichting te geven,  jongeren te begeleiden en advies te geven aan oa hulpverleners.
Floor heeft een scherpe kijk op zaken en neemt initiatief. Zo zag ze het tekort aan samenkomsten voor jongeren met autisme en op háár verzoek zijn we gestart met de Tsjill-Aut.

Die doortastendheid en energie zit in haar, wat wel blijkt door het volgen van een coaching opleiding naast haar werk en het opzetten van haar eigen bedrijf. Ze laat naast haar kracht, juist ook kwetsbaarheden zien en met een flinke dosis humor. Dat maakt haar toegankelijk en het schept vertrouwen. Ik vind haar een bijzonder voorbeeld van hoe iemand van moeilijke situaties kan leren en dit om kan zetten in waardevolle ervaringen en kennis. Ze is al een voorbeeld voor een aantal jongeren en ik weet zeker dat ze dat voor meer mensen zal zijn.”    

Lana

Samen met Floor heb ik het traject meer rust en minder stress bij autisme gedaan. Ik heb namelijk verschillende kenmerken van autisme en merkte dat ik hier in het dagelijksleven toch best last van had. Vooral stuctuur en prikkels waren belangrijke thema’s. Floor heeft me hierbij geholpen, door me in eerste  instantie meer inzicht te geven in wat autisme nou precies is en hier vervolgens met handige tips en tricks mee aan de slag te gaan.