Reviews

Renée 27-5-2021

“Door het traject: inzicht in jouw relaties. Heb ik meer contact gekregen met mijn half broer. Ik weet nu dat nee zeggen “oké” is, dat geeft mij rust. Floor geeft tijdens het coachen een duidelijke en uitgebreide uitleg en geeft tussen de onderwerpen door nadenktijd.”

.

Marjolein Otter

“Vanaf 2014 heeft Floor bij AWVN bij mij op de afdeling gewerkt als medewerker Crediteuren. In die tijd heb ik Floor zich zien ontwikkelen tot een jonge vrouw die goed omgaat met haar autisme. Floor heeft zichzelf en haar gedrag goed in beeld, en ook wat haar niet of juist wel helpt als ze stress heeft. Deze inzichten kan ze goed uitleggen aan mensen zonder autisme. Ik heb er alle vertrouwen in dat ze vanuit haar eigen ervaringen en de inzichten die ze heeft ook andere mensen met autisme kan helpen.”

Jacqueline van Leeuwen

“Floor heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een sterke en zelfstandige vrouw met veel ervaringskennis over autisme. Als geen ander weet zij wat autisme met zich mee kan brengen.
De hindernissen in het dagelijks leven, door de wereld om je heen, veroorzaakt soms moeilijke situaties. Maar Floor heeft mij laten inzien dat je met deze hindernissen kan leren omgaan en dat je er het beste uit kunt halen. Als je begrijpt wie jij bent en waar je autisme zit, kun je hier je eigen weg in vinden. Kijk naar je eigen sterke kanten en los problemen onderweg op.

Door deze eigenschappen is Floor goed in staat gebleken om de ervaringen vanuit haarzelf over te brengen op een ander. Ik heb met Floor mogen samenwerken in voorlichtingstrajecten vanuit Kwintes. Ouderavonden waarbij Floor ondersteuning en uitleg kon bieden.Ouders gaven aan dat ze deze input zeer prettig hebben gevonden.

Recent zijn daar ook een aantal individuele trajecten bijgekomen, mede als onderdeel van haar opleiding. Collega’s ervaren het als een prettige samenwerking. De lesmappen die Floor hierbij gebruikt zijn concreet en helpen de ander goed op weg naar meer inzicht in zichzelf. En door dat inzicht kan er meer rust ontstaan.

Floor is een waardige collega die aan het begin staat van een prachtige uitdaging in het ondersteunen van mensen met autisme vanuit eigen ervaring.”

Cliënten van Kwintes + begeleider

“Donderdag 1 juli 2021 hadden wij bij Kwintes een leerzame bijeenkomst gevolgd, gegeven door Floor Schmeets van Insight Aut.
Meer rust en minder stress bij autisme in spelvorm, waarbij de aanwezige deelnemers (groepje mensen met autisme) zelf tot inzichten kwamen in hun stress signalen, oorzaken en hoe hiermee om te gaan.
Floor heeft de bijeenkomst goed begeleid en door de juiste vragen te stellen kon iedereen nadenken over oplossingen.”

HR-team van AWVN

“Vandaag deden we met collega Floor Schmeets een pilot van de workshop die ze in haar coachingspraktijk Insight aut aanbiedt. We voerden een mooie dialoog over verbinding waardering en gedrag. Dankjewel Floor voor de rustige en flexibele begeleiding! Fijn dat je je aanpak aanpastte aan wat nodig was en ruimte liet voor onverwachte en bijzondere momenten. Fijn om met collega’s van HR-team AWVN dit spel te spelen.”